Viden: Lederne.dk – Fælles værdier kan svække innovation!

Posted on 25/01/2012

0


Ana Luiza de Araújo Burcharth, ph.d. og adjunkt ved Aarhus Universitet skriver på Lederne.dk:

Fælles værdier kan svække innovation

Er fælles værdier på arbejdspladsen altid noget positivt? Ifølge ny forskning fra Aarhus Universitet, Business and Social Sciences, er svaret nej. Fælles værdier kan skabe en indadvendt form for adfærd, hvor medarbejderne ikke er modtagelige for viden, der kommer udefra. Sådanne følelsesmæssige fordomme mod eksterne idéer og løsninger kaldes ”Not-invented-here syndrom” og kan begrænse den enkelte virksomheds muligheder for innovation. I en verden med stigende konkurrence og teknologisk udvikling kan firmaer ikke tillade sig til at spilde tid og penge ved hele tiden at genopfinde den dybe tallerken.

Mange virksomheder forsøger at integrere nyrekrutterede medarbejdere så godt som muligt, sådan at de passer ind i virksomhedens organisatoriske kultur. Virksomhederne forsøger at opbygge en fælles opfattelse af og et fælles syn på verden samt kollektive adfærdskodekser for dermed at sikre, at hver eneste ansat har et stærkt tilhørsforhold til virksomheden. En såkaldt stærk korporativ identitet er blevet en fast del af ledernes prioriterede liste, som de har udarbejdet med henblik på lettere at kunne gennemføre strategier, at blive bedre til at fastholde deres arbejdsstyrke og at fremme den interne vidensudveksling.

En række tiltag bliver anvendt til at fremme en sammenhængende og problemfri socialisering af nye medarbejdere, for eksempel etableringen af mentorprogrammer, hvor nye medarbejdere bliver koblet med kolleger, der har været i virksomheden i længere tid, og teambuilding-arrangementer. Ansvaret for at integrere nye medarbejdere ligger ikke kun hos HR-afdelinger; integrationen er ofte en del af hele virksomhedens værdibaserede ledelse, hvor den primære opgave er at skabe en fælles forståelse for og holdning til organisationen og dens omverden.

Selv om et solidt kollektivt værdisæt giver en række fordele, har det også sine ulemper. Med afsæt i min forskning [1] kan jeg se, at fælles værdier kan forstærke eventuelle følelsesmæssige fordomme mod udefrakommende idéer – det såkaldte Not-invented-here-syndrom (NIH). Fordi udefrakommende idéer er en vigtig komponent i innovation i dagens Danmark, svækker NIH-syndromet den innovative evne hos især små og mellemstore virksomheder. Sagt med andre ord, så giver det et billede af, at man er sig selv nok, hvilket i meget høj grad kan medvirke til, at en virksomhed går i stå.

Her kan du læse resten af artiklen på Lederne.dk

Posted in: Viden