Nyheder: Changepilot – Den Innovative AktionsStyrke

Posted on 12/07/2012

0


D.I.A.S

Mille Obel og Changepilot er i gang med at udvikle version 2.0 af uddannelses- og træningsforløbet DIAS – Den Innovative AktionsStyrke. Version 1.0 er blevet afviklet hos DuPont (Danisco) med stor succes og erfaringerne herfra suppleret med Mille Obels erfaringer fra lignende forløb bliver integreret i den kommende version af DIAS.

DIAS er et 18 dages trænings- og udviklingsforløb rettet nye tværorganisatoriske enheder, afdelinger og ledergrupper og har til formål at opbygge en innovativ enhed, som udfordrer det eksisterende, bevæger sig på kanten, sætter turbo på udviklingen og arbejder med kreativitet som en værdiskabende metode frem for et mål i sig selv.

Forløbet er inspireret af IDEO og består af 7 faser til at understøtte de kreative processer som leder til innovation:

  1. Forståelse af mål, opgave, behov m.m.
  2. Observation og interviews med brugere, kunder med flere.
  3. Analyse og Indsigtsopsamling
  4. Idéudvikling, prototyper, kvalificering af ideer og koncepter
  5. Projektering af koncepter
  6. Implementering af konceptet og produkter/services i praksis
  7. Læring og høst af erfaringer i konkrete handlinger

DIAS version 2.0 vil blive lanceret i august 2012 bl.a. her i Changepilot Tidende. Fortsættelse følger…

Fortsat god sommer,

Changepilot

Reklamer
Posted in: Nyheder