Inspiration: Teknologisk.dk – Åben innovation gennem inspirationsgrupper

Posted on 20/03/2012

0


Anders Jørgensen skriver på Teknologisk.dk skriver:

Åben innovation gennem inspirationsgrupper

Klart aftalegrundlag skal fjerne frygten for faldgruber

Det kan give ekstra skub i innovationen for virksomheder at arbejde med inspirationsgrupper tidligt i processen. Et succesfuldt arbejde kræver, at der er klarhed om rettigheder og aftaler, så der ikke er tvivl om spillereglerne

Der findes efterhånden mange eksempler på, at små som store virksomheder med succes bevidst inddrager kunder, brugere, samarbejdspartnere og andre interessenter i udviklingen af deres produkter og services. Under et kaldes denne tilgang til udviklingsarbejdet for åben innovation.
Gevinst er til at få øje på.
Ved at inddrage fagfolk, kunder og lægmænd får virksomhederne adgang til ny viden om brugen af deres produkter. De kan få værdifuld feedback om udækkede behov og forslag til forbedringer.
Det er en god måde at øge træfsikkerheden i forhold til at ramme markedet.

Inspirationsgrupper tidligt i processen
Allerede tidligt i innovationsprocessen kan virksomhederne med fordel sammensætte og gøre brug af inspirationsgrupper. Innovationskonsulent Kristina Nielsen og projektleder Peter Cordsen fra Center for Ide & Vækst på Teknologisk Institut kender til flere virksomheder indenfor Medical devices, der har meget nytte af at inddrage sygeplejersker og patienter ganske tidligt via inspirationsgrupper og lyttet til deres fortællinger om behov samt indledende forslag til ideer.

Men der er brug for en klarhed og tilgængelighed for at sætte rammerne for at indhente interessenternes fedback og friske ideer. Det vil kunne hjælpe mange flere små og mellemstore virksomheder i deres bestræbelser på at øge innovationsevner og dermed konkurrencekraften.

– For at det skal lykkes med inspirationsgrupperne, skal der være helt klare spilleregler mellem deltagere og virksomheder. Der skal være klarhed om rettigheder og aftaler, ellers kan det ikke fungere. Vi er i gang med at gøre et grundigt stykke benarbejde for at sikre disse overskuelige rammer, siger Kristina Nielsen, der er leder af det såkaldte Next Practice-projekt, som har særlig fokus på at hjælpe mindre virksomheder med at komme bedre afsted med innovationsarbejdet.

Hjælp til selvhjælp så virksomhederne kan komme i gang
– Vi udvikler en model, der muliggør, at virksomheder kan arbejde med inspirationsgrupper baseret på et fornuftigt aftalegrundlag. Vi har blandt virksomheder identificeret behovet for, ar der bliver lavet en vejledning i at arbejde med inspirationsgrupper samt, at der er specifikationer til på hvilket grundlag det kan lade sig gøre. Det er hjælp til selvhjælp, siger projektleder Peter Cordsen.

Det nye materiale vil både afmystificere arbejdsformen overfor virksomhederne og deltagerne i grupperne. Tesen er, at uklarhederne om, hvordan man griber inspirationsgrupperne godt an, gør at mange virksomheder afholder sig fra at gå ind i den type tidlige innovationsarbejde. Hvilket rummer et ærgerligt spild, når nu det kunne gavne væksten at arbejde mere strategisk med den kollektive intelligens, som en inspirationsgruppe udgør.

En kort definition på en inspirationsgruppe er, at virksomhederne sætter en gruppe relevante, udvalgte og forskellige mennesker sammen og lytter til deres forskellige indfaldsvinkler og ideer. De besidder en kollektiv power, som skaber en større kritisk masse af ideer, end virksomhedens egne ansatte kan fremkalde alene.

Her kan du læse resten af artiklen.

 

 

Posted in: Inspiration