Jobs: Teknologisk.easyrecruit.com: Forretningsorienteret proceskonsulent – innovation

Posted on 13/03/2012

0


Teknologisk.easyrecruit.com skriver:

Forretningsorienteret proceskonsulent – innovation

Til Center for Idé & Vækst på Teknologisk Institut søger vi dig, der har en stor praktisk og teoretisk ballast inden for innovationsprocesser – særligt facilitering af processer, der har til formål at udvikle nye forretningsmodeller og muligheder for værdiskabelse. Du vil få rig mulighed for at sætte dit eget præg på området/jobbet og udvikle dine kompetencer i samspil med et stort netværk af samarbejdspartnere.

Nye forretningsmodeller og serviceinnovation
I Center for Idé og Vækst arbejder vi i krydsfeltet mellem forskning og praktisk anvendelse inden for innovationsmetoder, kommercialisering og modeller for åbne innovationssamarbejder. Vi har en særlig kompetence, når det gælder orkestrering af større åbne innovationssamarbejder med mange partnere – og bevæger os således både på et meget konkret og mere strategisk niveau hos de kunder, vi skaber værdi for.

Du bliver en del af vores projektteam, hvor du kommer til at udvikle, sælge og gennemføre innovationsprocesser i større og mindre virksomheder, primært med fokus på nye forretningsmodeller og serviceinnovation. Dine erfaringer og kompetencer skal være med til at styrke teamets kundeorientering og kommercielle udvikling. Teamet er i forvejen stærke inden for praksismetoder og redskaber til at anvende nye innovationsformer, fx community-baseret innovation, co-creation og servicedesign i små og mellemstore virksomheder.

Du har lyst til at bidrage med nytænkning både metodisk og i resultater, når det gælder løsninger af de store samfundsudfordringer, der som oftest samskabes på tværs i helt nye konstellationer mellem offentlig, privat og en tredje sektor. Det kunne eksempelvis være inden for energieffektivisering eller fremtidens klimaøkonomi. I den kontekst er du både ”håndværker” – der kan få ting til at ske – og inspirator på et strategisk samskabende niveau. Du kan med andre ord bevæge dig på flere niveauer i organisationer og virksomheder – og du har fundamentet til at udvikle og skabe nye relationer, som styrker Teknologisk Instituts forretningsudvikling.  

Dine primære arbejdsområder bliver:

  • At sælge og udvikle skræddersyede forretningsudviklingsforløb, der bygger på involverende innovationsformer til enkeltvirksomheder  
  • At gennemføre og facilitere innovations- og forretningsudviklingsforløb – både i enkeltvirksomheder og i større samarbejder med flere partnere
  • At bidrage til opdyrkning af nationale og internationale samarbejdsmuligheder med fokus på at sprede viden og udvide forretningspotentialet for nye innovationsformer  
  • At tage del i oplæring og udvikling af nye konsulenter, samt bidrage til tværfaglig læring og samarbejde

Her kan du læse resten af jobannoncen fra Teknologisk.easyrecruit.com.

Posted in: Jobs