Viden: KompetenceWeb.dk – Innovation som Kompetenceudvikling

Posted on 04/11/2011

0


Antropolog Kirsten Engholm Jensen og innovatør, Ulla Grøn, MidtLab, Region Midtjylland skriver på KompetenceWeb.dk:

“Selv om vi skulle arbejde målrettet med innovation af kostpolitik, fik jeg så meget ud af det, at jeg kan bruge metoderne mange andre steder i mig daglige arbejdsliv”

Sådan sagde en sygeplejerske blandt andet, da hun blev interviewet om, hvilke resultater der var kommet ud af en innovationsproces. Hvordan kan det være? Hvad er det, der gør, at innovative arbejdsmetoder sætter alle mulige andre processer i gang og inspirerer på tværs af vores daglige opgaver?

Hvorfor innovation?
Innovation er på dagsordenen. Det har den måske altid været for nogle, fordi det at arbejde eksperimenterende og nytænkende er en tilgang, som kan falde helt naturligt. For andre er det vanskeligt eller måske uden mening. Men nu er der en fælles dagsorden i den offentlige sektor, der siger, at vi er nødt til at nytænke og arbejde eksperimenterende. Argumenterne ligger lige for – vi bliver flere ældre og dermed færre i den arbejdsdygtige alder, vi stiller høje krav til de offentlige ydelser, og vi har en global økonomi, der udfordrer det danske velfærdssamfund.

Så i den offentlige sektor er der grunde nok til at arbejde innovativt. Det kræver naturligvis særlige kompetencer, som vi må lære os, før vi kan gå i gang med arbejdet. Men omvendt viser det sig også, at når man ikke længere bare kan løse sin arbejdsopgave, som man plejer, så går mange uden videre i gang med at eksperimentere og prøve noget andet af. På den måde er innovation også i selv kompetenceudvikling, fordi udfordringerne tvinger os til at nytænke vores faglighed.

Inkrementel og radikal innovation
Den inkrementelle innovation er den, der gradvist vokser frem, når man i dagligdagen får øje på, at en opgave kan løses smartere, måske endda helt udelades eller erstattes af noget andet. Det kan f.eks. være væsentlige forbedringer af redskaber eller hjælpemidler, der er nødvendige for en opgaves løsning. Nogle vil gerne diskutere, om inkrementel innovation i virkeligheden er innovation… er det ikke ‘bare’ kvalitetsudvikling. Den diskussion vil vi ikke gå ind i her. Det væsentlige må være, at en daglig udfordring afhjælpes på nye måder, der giver mere værdi for borgerne.

Den radikale innovation er en væsentlig forbedring eller et nyt produkt, der for alvor laver om på tingenes tilstand – og på vores opfattelse af sammenhænge. Når en radikal innovativ løsning er blevet sat i verden, kan det bagefter synes så indlysende, at man kan tænke: Hvorfor gjorde vi det ikke noget tidligere?

Et eksempel: Patienthoteller. De er i dag en både økonomisk og kvalitativ succes. Men da ideen blev undfanget i Sverige, var det bestemt ikke et indlysende initiativ. Noget af det radikale var, at synet på patienten blev differentieret i (mindst) to kategorier: De meget syge – og dem, der havde behov for en vis grad af tryghed og mulighed for hurtig hjælp, hvis det skulle blive nødvendigt. Denne sidste gruppe valgte man at betragte som gæster, snarere end som patienter. En erkendelse var, at i så fald måtte en hotelkæde være mere kompetent til at designe løsningen, end hospitalet selv var.

Fagligt valgte man at lade omdrejningspunktet være generalister, nemlig sygeplejersker, i stedet for specialister: lægerne. Patienthoteller gav altså en massiv flytning af både opgaver, ansvar og kompetencer. Og det har ændret grundlæggende på vores syn på patienter og på fagligheder og roller.

Her kan du læse resten af artiklen på KompetenceWeb.dk.

 

 

Posted in: Viden