Jobs: Jobbank.dk – Videnskabelig assistent ved Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab

Posted on 07/10/2011

0


Jobbank.dk skriver:

Vil du være med til at styrke de studerendes muligheder og evne til at omsætte deres viden til glæde for sig selv og samfundet?

Ved Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, herunder Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab (CIEL) er en stilling som videnskabelig assistent ledig til besættelse fra den 1. december 2011 til 30. november 2013. 

CIEL
CIEL er et 2-årigt projekt, der sigter på at skabe nye rammer for kreativitet, entreprenørskab og innovation gennem nye samspil mellem forskning, undervisning og erhvervsliv. CIEL skal udvikles til at være et førende internationalt center for innovation og iværksætteri. CIEL bygger på komplementære kompetencer hos DTU, KU og CBS. Kompetencer, der i fællesskab kan skabe en forskningsbaseret tilgang til entreprenørskab. CIEL har til hensigt at etablere en større portefølje af projekter og initiativer fordelt på entreprenørskabsforskning, -uddannelse og -support.

Som videnskabelig assistent vil du som en del af CIEL teamet arbejde målrettet med at implementere en række nye innovation og entreprenørskabsinitiativer indenfor forskning, undervisning og ekstra-curriculære aktiviteter på CBS. Du vil indgå i projektets ledelsesgruppe bestående af CIEL-lederen samt projektledere fra KU og DTU. Aktiviteterne initieres på CBS ved Institut for Innovation og Organisationsøkonomi (INO) og implementeres i samarbejde med projektdeltagere og forskere ved de 3 universiteter i CIEL.

Arbejdsopgaver 

  • Aktivt skabe CIEL-projekter i samarbejde med forskere og undervisere ved CBS og skabe nye kontakter i samarbejde med de andre universiteter og erhvervslivet. Dvs. identificere, supportere og implementere potentielle udviklingsområder for innovation og entreprenørskab.
  • Koordinere initiativer på CBS og skabe samarbejde med forskere og studerende på de andre universiteter.
  • Etablere, udvikle og forankre relevante samarbejdsrelationer og netværk til at understøtte de tre centrale CIEL indsatsområder forsknings-, uddannelses- og entreprenørskab supportaktiviteter.
  • Bidrage til en stærk kommunikationsprofil, herunder at koordinere events og initiativer på studenter- og underviserniveau.
  • Sikre udvikling og fundraising af nye initiativer og samarbejdsflader i CIEL
    Understøtte den generelle sagsbehandling og sekretariatsarbejde for området i CIEL og på CBS.
  • Udvikle, facilitere og koordinere nationale, såvel som internationale forskningskonferencer, seminarer og workshops indenfor innovations- og entrepreneurskabsfeltet.

Her kan du læse resten af jobopslaget på Jobbank.dk.

Posted in: Jobs