Inspiration: Skoleblogs.dk – Projekt den innovative skole

Posted on 07/10/2011

0


Jan Meesenburg, pædagogisk udviklingskonsulent, Esbjerg Kommune skriver på Skoleblogs.dk:

Under den netop overståede valgkamp var en af de utallige idéer, der poppede op, daværende statsminister Lars Løkke Rasmussens forslag om at sætte idéudvikling på skoleskemaet. Idéudvikling skulle i samarbejde med førende forskere og praktikere gøres til et tværfagligt fag, målrettet 7.- 9. klasse. Faget skulle være med til at sikre, at de unge, der går ud af folkeskolen i 2020, er blandt de dygtigste i verden. Om innovation ender på skoleskemaet, sådan som Venstre foreslog det, er indtil videre uvist. Men det er mit håb, at også en ny regering tænker innovation og idéudvikling ind som centrale ingredienser i fremtidens folkeskole.

At grundskolen har brug for didaktisk innovation, er for mig helt åbenlyst. For skolen er i problemer. Vi hører om det fra lærere, skoleledere, elever og forældre, og vi læser om det i pressen: Mange stadigt yngre elever har ikke lyst til at gå i skole. De kan ikke se formålet. De tilbydes en masse viden, men de mangler motivationen for at lære. De mangler den nysgerrighed, det engagement, den trang til foretagsomhed, som fylder de flestes fritid, og som radikalt vil kunne øge deres læringsudbytte til gavn for dem selv, deres lærere og samfundet.

Hvordan kan skolen vække denne trang? Det kan den gennem indførelse af en foretagsomhedsdidaktik med øget vekselvirkning mellem fagfaglig læring og anvendelse af den opnåede viden i nye, eksperimenterende sammenhænge. Ifølge dr. pæd. Steen Larsen kan man ikke lære nogen noget, men man kan tilrettelægge omstændighederne sådan, at nogen kan lære sig noget. Læreprocessen er i sin natur en subjektiv, tilstandsforandrende proces, der kun finder sted gennem elevens eget arbejde.Og professor Lars Qvortrup siger, at det er gennem erkendelse af, at viden kan bruges til at eksperimentere og opnå ny viden og nye erkendelser, at det giver mening at gå i skole, mening at lære.

Her kan du læse resten af Jan Meesenburgs indlæg på Skoleblog.dk.

 

 

Posted in: Inspiration