Inspiration: Hvordan man får succes ved at give mere end man tager

Posted on 21/09/2011

0


Hvad hvis den stærkeste ledetråd for et fremragende virke både i forretninger og personlige forhold er at give uden forvening om at få noget igen? Overvej det spørgsmål i et par minutter og noter dig, hvad det gør ved dig. Møder du modstand eller skepsis, strider spørgsmålet imod dine erfaringer, din opdragelse eller overbevisninger?  Stemmer påstanden overens med noget, du har oplevet eller tror på, kan du intuitivt fornemme en sandhed eller et håb i den? Vær ærlig; prøv at lade være med at være høflig og korrekt og at besvare det med, det du tror din mor eller kæreste gerne vil høre. Det er bedre at mærke, hvor provokerende påstanden er.

Synet på det at give som en nødvendig betingelse for både succes og tilfredsstillelse i hele vort liv er så modintuitiv for mange af os. De senere års finanskrise, arbejdsmarkedskrise, klimakrise, boligkrise og gældskrise har kun forstærket vores opfattelse af, at der grundlæggende er knaphed på ressourcerne og de gode ideer, så det gælder om at sidde på dét, man har og tage, hvad man kan få fingrene i. Som min temmelig kontante bedstemor altid sagde til vi børnebørn; Ingen arme, ingen kage. Denne grundlæggende indstilling har forgrenet sig lang ind i måden, hvorpå vi taler om forretninger og succes. Der anvender vi ofte krigsmetaforik; virksomhed A overvandt alle modstandere og virksomhed B knuste sine konkurrenter. Vi siger om den enkelte succes, at han er en self-made man eller om den ambitiøse drevne erhvervskvinde, at hun er en rigtig go-getter.

 Netop det sidste begreb vendes på hovedet i en lille hidsig bog med titlen The Go Giver af Bob Burg og John David Mann, der præsenterer os for antagelsen om, at dét, der virkelig giver fremdrift for den enkelte i virksomheder og organisationer, ikke er at tage men at give. Fortællingen begynder i firmaet Clason-Hill formueforvaltming med den unge ambitiøse Joe, der har én arbejdsuge til at få en stor ordre i hus og nå sine kvartalmål. Ordren kan gavne firmaet men sandelig også ham selv.  Da vi møder Joe er han agiteret og stresset og meget på vagt overfor både kollegaer og konkurrenter. Joe fører regnskab med alt; hvem skylder hinanden noget?  Joe har en aftale med sin lige så hårdt arbejdende hustru om, at de om aftenen har en halv time hver især til at brokke sig over deres arbejde. Tilsyneladende kunne de begge blive ved til natten blev ung, derfor har de denne aftale. Både derhjemme og på job er alting målt ud i præcis lige portioner; hvis jeg har givet  dig 3 æbler i din skål, så skal du give mig 3 æbler i min – og det skal ikke være appelsiner, for alle ved, at de ikke kan sammenlignes.

 Joe er en go getter, sådan kan han godt lide at se sig selv og sådan ser andre ham. Det drejer sig først og fremmest om at tage det du vil have og vogte over det du har! Joes liv er i færd med at lykkes, vi genkender hans levevis, og selv om vi også ved, hvor trættende og utilfredsstillende det ofte kan føles, så er det ikke til at tro på, at det kunne være anderledes. At være en go getter er den eneste måde at lykkes på,  synes vi.

Hvad kunne nu overbevise os om, at vort mangeårige  verdensbillede og virkelighed  er falskt og modproduktivt? Overalt møder vort blik tilsyneladende kun eksempler på, at den rette merode er at tage for sig og rage til sig.  Hvis et menneskes verdensbillede skal vendes på hovedet, hvis der skal skabes momentum nok til at bryde med en livslang handlemåde, så rækker argumenter, statistik eller undersøgelser ikke; der må inspiration til, der må en fortælling til.

Vort paradoks er, at du kun vil få ved at give. Det er ikke logisk, synes vi. Vi kan ikke tænke os til, om det holder vand. Vi må erfare det!

I bogen kommer Joe i kontakt med en mystisk vismand eller mentor, Pindar. Forinden bliver det forklaret af en kollega, at Pindar har knækket koden. Han har en eller anden ekslusiv viden og mere kan der ikke siges. Joes motiv for at opsøge Pindar er egentlig, at det vil kunne hjælpe ham til at skaffe den ordre, der skal ligge klar fredag eftermiddag, men tvunget af nød må Joe tage Pindars ord for gode varer og tilsidesætte sit fokus på at få aftalen i hus. Pindar præsenterer Joe for De 5 loveom stratosfærisk succes, én lov for hver dag de mødes, og samtidig møder bliver Joe introduceret til 5 forskellige personer, der har implementeret lovene i deres eget liv. Joe bliver overrasket, udfordret og inspireret. Der bliver åbnet en sprække i hans lukkede beregnende system.

Pindar fordrer af Joe, at han går ud og afprøver en  ny af de 5 love for hver dag i arbejdsugen. Lovene skal ikke kun anvendes i  vort professionelle virke;  de berører samtlige aspekter af vort liv. Det er som sagt en ny måde at anskue verdenog sig selv, det er 5 love til at opbygge karakteren. Mit eget foretrukne eksempel er, da Joe på tredje dagen tilsidesætter aftalen med hans hustru om 50/50 tid derhjemme til at beklage sig over jobbet.  Det går op for Joe, at det hyppigt fejrede begreb om win-win i virkeligheden er en taber situation; du vil altid stå i gæld til den anden og kan ikke have en dybere tillid til hende.

Kodeordene her er generøsisitet og autencitet. Du bliver kun den du er ved at give af dig selv. Ugens gang forandrer Joes opfattelse af tingenes sammenhæng, på et dybt plan kan vi forandres af at vove at placere os der, hvor vi viser og giver af os selv. Du tror mig ikke? Selvfølgelig ikke, men er du i det mindste nysgerrig og sidder du et sted, hvor den kreative strøm ikke flyder men du har i stedet nok at gøre med at passe på det du har, så læs The Go Giver, det tager dig en time, og gå så ud og gør det den foreslår.

Jens Lundgaard Thomsen/Changepilot Trainee

Buy the books

Reklamer
Posted in: Inspiration