Case: Changepilot – Sundhedskaravanen i Region Syddanmark

Posted on 08/08/2011

0


KARAVANEN ER SUND FOR DEMOKRATIET

Hvordan trækker du borgerne ind i den politiske proces uden at skabe lede og frustrationer? Det var udfordringen i Region Syd. Der skulle skabes en ny sundhedsvision, og politikerne ville gerne have borgernes input med.

Region Syddanmark gennemførte en sundhedskaravane i samarbejde med Changepilot. Vi har stillet Region Syddanmarks projektleder på Sundhedskaravanen, kommunikationskonsulent Trine Ravn en række spørgsmål om Sundhedskaravanen og i det følgende kan du læse hendes svar.

Hvad var udfordringen i Region Syd?
Region Syd skulle ligesom resten af regionerne finde en vision, der kunne omfavne målet med sundhedsvæsenet i Regionen. Den er i dag på plads og bærer tydeligt præg af de møder, som politikerne har haft med borgerne i forbindelse med Sundhedskaravanen.

Hvordan udarbejder/skaber man en vision?
Ifølge Trine Ravn, der er kommunikationskonsulent i Regionen, så var der fra politisk side et ønske om borgerinddragelse.

”Den traditionelle tilgang er at indbyde interesserede borgere til borgermøder. Vi fastlægger en dagsorden, udvælger og inviterer borgere, og de mødes så med politikerne i en idrætshal, og diskuterer indenfor de fastlagte rammer,” siger Trine Ravn og fortsætter:

”Vi havde en ide om, at vi gerne ville gøre det lidt anderledes, og forsøge at få borgerne og politikerne til at tale sammen i stedet for at diskutere politik.”

Her kan du læse resten af casen om Sundhedskaravanen i Region Syddanmark.

 

 

Reklamer
Posted in: Case