Viden: FI.dk – Ekstra innovationssatsning på iværksættere betaler sig

Posted on 22/06/2011

0


FI.dk skriver:

Trods finanskrise og kapitaltørke er der skabt flere nye innovative virksomheder i 2010 end tidligere, og færre gik konkurs. Nye tal fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen viser, at tilførslen af risikovillig kapital via innovationsmiljøerne har båret frugt.

Innovationsmiljøerne fungerer som fødselshjælpere for nye innovative virksomheder ved at indskyde risikovillig kapital i den meget tidlige fase. Nye tal viser, at innovationsmiljøerne i 2010 var med til at sætte 69 nye innovative virksomheder i søen – væsentligt over gennemsnittet på cirka 50 de seneste fire år. Samtidig er kun halvt så mange virksomheder lukket som året før.

Opgørelsen viser også, at virksomhederne i innovationsmiljøernes portefølje i 2010 tiltrak 467 millioner kroner i private investeringer. Det er kun halvt så meget som i rekordåret 2007, inden finanskrisen satte ind.

“Finanskrisen har været hård kost for nye innovative virksomheder. Derfor har Folketinget afsat ekstra midler til innovationsmiljøernes investeringer af risikovillig kapital. I alt er den årlige ramme øget med 50 procent til cirka 200 millioner kroner årligt i 2010-2012. Det har givet plads til både at investere i flere nye virksomheder og til at konsolidere de investeringer, der er gjort i de seneste år”, siger Lars Mikkelgaard-Jensen, formand for Rådet for Teknologi og Innovation.

Her kan du læse resten af artiklen fra FI.dk

 

 

Posted in: Viden