Inspiration: Lederne.dk – Innovation i ledelse har en pris

Posted on 31/05/2011

0


Ledelseidag.dk nr. 5, maj 2011

Innovation i ledelse har en pris

KLUMME: Farvel til kontrol, overblik og styring – og goddag til radikalt anderledes måder at lede og organisere på. Det koster os den klassiske lederrolle, hvis det skal lykkes danske virksomheder at blive innovative helt ind til benet. Innovation kræver et nyt mindset og åbensindede ledere, der tør bryde med virksomhedens tanke- og handlemønstre, mener de to klummeskribenter.

Af Katrine Schumann, direktør, communicate2innovate, og Marianne Rasmussen, uddannelseskonsulent, Lederne

Innovation. Vi har efterhånden kollektivt vendt bedetæppet mod innovation som fænomen. Spørgsmålet er, hvad vi egentlig har vendt bedetæppet mod, og hvilke konsekvenser det giver for os som ledere, at vi søger svarene i netop innovation.

Lederne har lavet en undersøgelse, der viser, at ¾ af de undersøgte virksomheder betragter innovation som vigtigt for virksomhedens strategi. I samme undersøgelse peger lederne selv på kommunikation, videndeling og systematisk medarbejderinddragelse som centrale forbedringsområder i forhold til at styrke organisationens innovationsevne [1].

Spørgsmålet er, hvad vi som ledere er villige til at give ud gennem kommunikation, videndeling og medarbejderdeltagelse for at styrke innovationsevnen?

For innovation koster. Ikke nødvendigvis penge. Men koster os den klassiske ledelsesrolle …

Innovation kræver nedbrydning
Einstein har sagt, at man ikke kan løse problemer på det kompleksitetsniveau, der skabte dem. Og her betyder det, at man altså ikke kan løse vækstproblemer ved at blive ved den struktur og de forudsætninger, som har skabt den situation, man aktuelt er i. Jo mere vi bliver hængende netop hér – jo mere umuligt bliver det for os at lade innovation være vores modtræk til krisen.

Innovation betegner som grundbegreb den proces, hvormed økonomier udvikler sig gennem bølger af opgang, top og nedbrydning. Den østrigske økonom Schumpeter valgte at benævne innovation som en adgang til det stormvejr, hvor noget nyt bliver skabt, og noget gammelt går til. Han kaldte selve kernen i innovation ”creative destruction”. Selvom netop Schumpeters begreb om innovation er det tankemæssige mindset, vi taler ud fra her 60 år senere, er det desværre, som om netop nedbrydningsdelen af ”innovations-pakken” ikke er blevet taget vel imod i ledelse år 2011.

Her kan du læse resten af klummen fra Lederne.dk.

Posted in: Inspiration