Inspiration: Danieltufte.blogs.business.dk – Uddannelse og innovation: Hvem skal lære af hvem?

Posted on 21/05/2011

0


Daniel Tufte skriver på Danieltufte.blogs.business.dk:

Opvækst i Hong Kong, Singapore og Danmark

For et par uger siden talte jeg med to af mine veninder fra Hong Kong og Singapore om barndom og uddannelse. Da jeg var ti år fyldte skolen ikke meget, i weekenderne slappede jeg af med vennerne og jeg blev i det hele taget opdraget med meget frihed og personligt ansvar. Hver gang der skulle træffes en beslutning om min fremtidige uddannelsesretning, var mine forældres eneste krav, at jeg skulle vælge den uddannelse som jeg selv brændte mest for, hvilket i sig selv kan være svært når man er teenager. Mine to asiatiske klassekammerater tegnede et andet billede af deres barndom og opvækst. De havde begge forældre som fra et tidligt stadie investerede flere ressourcer i at optimere børnenes fremtidsmuligheder. For min veninde fra Singapore startede fremtidsinvesteringen allerede fra treårs alderen, da pladsen i en prestigefuld børnehave skulle sikres. Hvis man kommer ind på en af de bedre (og dyre) børnehaver hvor toppolitikernes og embedsmændenes børn går, har man et forspring når man skal søge om optagelse på de bedre grundskoler. Igennem hele deres barndom brugte begge mine veninder i det hele taget mere tid på skolearbejde, og fritiden blev brugt på aktiviteter udvalgt af deres forældre som klaverspil eller ekstra engelskundervisning. I Danmark er skolegangen en del af barnets liv, i Asien fylder skole og uddannelse ofte hele barnets liv.

I Hong Kong er de gode til PISA

På nogle af mine tidligere blogindlæg har jeg udtryk en fascination for de konkurrenceprægede asiatiske uddannelsessystemer. I Hong Kong oplevede jeg selv hvordan studiet pludselig var et fuldtidsstudie, og ikke en reel deltidsbeskæftigelse, som det efterhånden er tilfældet på flere danske videregående uddannelser, hvor der enten er kortere semestre eller færre undervisningstimer per uge. Den højere grad af konkurrence som samtidig tilføres uddannelserne gennem flere tests og konstant evaluering, er af mange blevet betegnet som en af årsagerne til at Hong Kong og andre asiatiske lande udraderer Danmark i PISA-testene.  Jeg besøgte en mellemskole i Hong Kong, hvor elever på alle klassetrin havde mindst en test hver uge, og selvom eleverne gav udtryk for at de ofte følte sig pressede, er der ingen tvivl om at de brugte mere tid på skolen end deres danske jævnaldrende, hvilket i sidste ende må komme til udtryk i bedre PISA resultater.

Her kan du læse resten af Daniel Tuftes blogindlæg.

Posted in: Inspiration