Inspiration: Denoffentligesektor.dk – Innovationssamarbejder på tværs

Posted on 13/05/2011

0


Annemette Digmann skriver på Denoffentligesektor.dk

Vi skal ophæve forhindringerne for innovation, for at blive mere effektive og skabe en fælles vision for en ønsket fremtid. Derfor må vi fokusere på ledelse på tværs, langsigtede mål og ikke mindst finde en vej, der opløser fagmedarbejdernes barrierer for at engagere sig i fornyelsen, skriver Annemette Digmann i sit indlæg til Effektiviserings-stafetten.

 Af Annemette Digmann, Innovationschef, Midtlab, Region Midtjylland
Niels Højberg, stadsdirektør i Aarhus Kommune, spurgte som afslutning på sit indlæg om følgende:

Hvad skal der til for, at kommunerne og regionerne kan udvikle innovative løsninger i fællesskab med særligt fokus på sundhedsområdet?

Erkendelsen af en fælles brændende platform er dét, der skal til, for at få mennesker og organisationer til at arbejde sammen. Hospitalerne udvikler sig for øjeblikket mod større specialiserede enheder og accelererede forløb. Det får betydning for den kommunale sundhedsproduktion.

De aktuelle nedskæringer på sundhedsområdet – både i kommuner og i regionerne – sammenholdt med de fremtidige udfordringer med både mangel på arbejdskraft og finanser, får betydning både for regioner og kommuner. Det betyder at den fælles brændende platform er blevet særdeles nærværende og udfordringerne kan kun løses i ligeværdige, intelligente partnerskaber på tværs af sektorer.

Der er allerede en del samarbejde i gang, men der er behov for en mere fokuseret og koordineret indsats, hvis vi for alvor skal formå at udvikle innovative løsninger, der kan implementeres i stor skala. Vi er nødt til at tænke sammen for at kunne tænke og handle stort.

Skal vi løse udfordringerne og samtidig skabe produktudvikling i samarbejde med private virksomheder, så er vi nødt til at gøre det i fællesskab på tværs af sektorerne. Kun ved at stå sammen kan vi få overvundet de barrierer (f.eks. den finansieringsstruktur, som Niels Højberg omtaler), der forhindrer os i at innovere på sundhedsområdet.

Her kan du læse resten af Annemete Digmanns indlæg på Denoffentligesektor.dk.

Posted in: Viden