Nyhed: Regionsyddanmark.dk – Ny vision for sundhedsvæsenet

Posted on 09/05/2011

0


I februar og marts 2011 var Changepilot med til at afvikle en sundhedskaravane (www.sundhedskaravanen.nu), en visionsworkshop og et visionsspil for politikerne i Region Syddanmark. Efterfølgende ledte vi processen omkring udformningen af en ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. Nu er et justeret forslag til en ny vision klar til en høringsproces.

Regionsyddanmark.dk skriver:

Sagsfremstilling

På baggrund af temadrøftelse i regionsrådet i april 2010 har Visionsudvalget arbejdet med at skabe en ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark.

Arbejdet, der har inddraget mange administrative fora, indbudte oplægsholdere og drøftelser i sygehusledelseskredsen m.fl., resulterede i et diskussionsoplæg, der blev sendt i høring i efteråret 2010. Høringssvarene gav generelt udtryk for tilfredshed med at være inddraget i processen og med størstedelen af diskussionsoplægget. Samtidig var der også en række kommentarer, der pegede på områder, som det ville være vigtigt at inddrage i det videre arbejde.

I februar og marts blev der afholdt en sundhedskaravane, hvor politikere drog rundt i regionen og besøgte en række forskellige mikrouniverser i Esbjerg, Sønderborg og Vejle. Politikere og borgere havde her lejlighed til at drøfte opfattelser af sundhed og visioner for sundhedsvæsenet. Som afslutning på sundhedskaravanen blev der afholdt en visionsworkshop i Odense, hvor kreative unge mennesker var indbudt til i samarbejde med politikere at arbejde videre med de temaer, der var kommet frem under karavanens besøg i de forskellige byer.

Som afslutning på borgerinddragelsen blev der afholdt et borgertopmøde i Middelfart den 5. marts 2011. Her drøftede 235 borgere vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark med regionens politikere. Drøftelserne ved borgertopmødet resulterede i en lang række pejlemærker som bidrag til det videre arbejde.

Her kan du læse mere.

Her kan du læse det justerede forslag til en ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark.

Reklamer
Posted in: Nyheder