Nyhed: Jobnet.dk – Chef til Center for Brugerfokuseret Innovation i sygehusbyggeri

Posted on 26/04/2011

0


Innovation Center
(Arbejdspladsen ligger i Odense kommune)

Region Syddanmark lægger stor vægt på inddragelse af medarbejdere, patienter og pårørende i de kommende sygehusbyggerier. Der er derfor etableret et innovationscenter for brugerinddragelse i forbindelse med sygehusbyggeri – ”Det er her vi skal lave alle fejlene”. Kort sagt søger vi en centerchef til at indkredse fejl – så vi kan lære af dem – før vi bygger.

Innovationscentret og opgaver Innovationscentret bidrager til udvikling af byggekoncepter, der understøtter patientforløb og faglige fællesskaber i indretningen af de kommende byggerier. Metoderne til brugerinddragelse varierer alt efter byggeriets størrelse og kompleksitet. Innovationscentret er placeret i Odense, og arbejder indtil videre inden for en 5-årig bevillingsperiode. Til at stå i spidsen for Innovationscentret og videreudvikle konceptet omkring brugerdreven innovation søges en dynamisk og engageret centerchef. Du vil blive ansvarlig for daglig ledelse af fire medarbejdere og skal medvirke til udvikling og evaluering af Innovationscentret. Centerchefen er ansvarlig over for centrets styregruppe og har ansvar for sekretariatsfunktionen på styregruppemøderne. Der er desuden en opgave med samarbejde med to projekter omkring offentlig privat innovation (OPI), som er startet op primo 2011. Det overvejes p.t. at udvikle en forretningsmetode for Innovationscentret, der giver mulighed for samarbejde med private parter om velfærdsteknologi og andre regionale udviklingsprojekter.

Teoretisk og praktisk entreprenør-type Du har et godt kendskab til sundheds- og sygehusvæsenet. Kendskab til sygehusbyggeri eller lignende er en fordel. Vi lægger vægt på, at du har viden om og evne til at håndtere innovationsprocesser. Du har en solid teoretisk og praktisk uddannelse. Som person er du en entreprenørtype, der understøtter og inspirerer centrets andre ildsjæle. Du er god til at kommunikere mundtligt og skriftligt, og det falder dig naturligt at samarbejde med mange interessenter. Du har en udpræget evne til at tilrettelægge og facilitere processer, der sikrer fremdrift. Som person er du nytænkende og ser muligheder samtidig med, at du ikke er bange for at udfordre det eksisterende ”mindset”. Du skaber energi med dit smittende humør og gåpåmod.

Her kan du læse resten af jobopslaget fra Jobnet.dk

Læs mere om arbejdspladsen på www.G10innovation.dk

Reklamer
Posted in: Nyheder