Case: Seismonaut.dk – Sammen om Aarhus

Posted on 14/04/2011

0


Seismonaut.dk skriver:

“Hvordan kan vi sænke barrieren for deltagelse og trække på den idékraft, der ligger i hovederne af kommunens borgere?”
– Christian Schwarz Lausten, Seismonaut

Situation

Folk møder ikke længere op til offentlige borgermøder i samme omfang som tidligere. Nye tider kræver nye, digitale tiltag, når man som kommune vægter demokratiet højt og ønsker at inddrage borgerne bedst muligt i beslutningsprocesserne.

Aarhus Kommune ledte efter nye måder at involvere borgerne på i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2011. 362 mio. skulle spares, og kommunen ville gerne lade borgerne bidrage med ideer og konstruktive forslag til besparelserne. Ønsket var at give borgeren en digital mulighed for at give sin mening til kende hjemme foran computerskærmen frem for at møde op fysisk. Kommunen bad derfor Seismonaut komme med en løsning.

Her kan du læse resten af casen.

Posted in: Case, Inspiration