Nyhed: Konseqvens.dk – Invitation til gratis webinar i “Situationsbestemt Ledelse”

Posted on 11/04/2011

0


Konseqvens.dk skriver:

Situationsbestemt ledelse er et praktisk ledelsesværktøj til at skabe større motivation, bedre resultater og mere overskud i hverdagen for lederen og medarbejderne. Kurset forholder sig anvendelses orienteret til begrebet situationsbestemt ledelse og inddrager andre teorier og aspekter ved ledelse, som støtter og styrker anvendeligheden af situationsbestemt ledelse.

I kurset får du:

  • en profil af din nuværende lederadfærd og identifikation af mulige udviklingspotentiale
  • et anvendeligt værktøj til vurdering af den enkelte medarbejders kompetencer og motivation i forhold til specifikke opgaver
  • trænet de forskellige teknikker til at tilpasse sig den enkelte medarbejder og situation med henblik på optimalt udbytte af situationen
  • redskaber til udførelse af situationsbestemt ledelse
  • et materiale du kan bruge direkte til din daglige ledelse
  • artikler der fokuserer på fundamentet bag situationsbestemt ledelse

Tilmeld dig her.

Reklamer
Posted in: Nyheder