Inspiration: Kommunikationsforum.dk – Fra CSR til CSI

Posted on 28/03/2011

0


Esben Norrbom, Kommunikationsrådgiver, Operate skriver på Kommunikationsforum.dk:

Corporate Social Innovation (CSI) er den naturlige afløser for CSR, mener erhvers-ph.d. forsker Thomas Sønderskov fra CBS. Hvor CSR er en reaktion på en opstået problemstilling, går CSI niveauet dybere og tænker den sociale dimension ind helt fra begyndelsen, før problemerne overhovedet er opstået. CSI er proaktivt, mens CSR er reaktivt. Det hele handler om, at virksomheden får gode ideer, som også har en social gevinst. Hvordan og hvorfor skal man så gøre det?

Virksomheder verden rundt er blevet mere socialt bevidste gennem de seneste år. Tredobbelte bundlinjer, grønne regnskaber og corporate governance er blot nogle af de nye sociale tiltag. Det nyeste skud på den sociale stamme hedder Corporate Social Innovation. Det er ifølge Thomas Sønderskov den mest ambitiøse form for integrering af social ansvarlighed i virksomhederne. Men hvad dækker begrebet CSI over? ”CSI er nye økonomisk bæredygtige ideer, hvor sociale og humanistiske kapaciteter aktivt former den strategiske og tekniske innovationsproces. Begreberne sociale og humanistiske kapaciteter kan ikke defineres entydigt, men kan eksemplificeres. Fx evnen til følelsesmæssig kommunikation, fornemmelse for roller m.m. Med humanistiske kapaciteter tænkes fx på evnen til at fastholde menneskets værdighed og udvikle medmenneskelighed”, forklarer Thomas Sønderskov. Skal CSI lykkes, kræver det, at virksomhederne tænker den sociale ansvarlighed ind i sin produktudvikling.

Her kan du læse resten af artiklen.

Reklamer
Posted in: Inspiration