Kulturinstitutioner – kom ind i innovationskampen!

Posted on 14/02/2011

0


Der tales i disse dage stolpe op og stolpe ned om innovation i de private virksomheder og i det offentlige, men hvorfor skal kulturinstitutionerne gå ramt forbi?

Foretager man en hurtig artikelsøgning på flere af de store kulturinstitutioner, vil man hurtigt opdage, at der flere steder er udfordringer af fundemental karakter. Disse udfordringer ses tydeligst i faldende besøgstal og dårlig økonomi, men lur mig om der ikke bag disse symptomer eksisterer et akut behov for innovation og nytænkning?

I sine grundydelser er mange kulturinstitutionerne per. definition innovative og nytænkende og jeg tror, at de fleste ledere og medarbejdere i kulturinstitutionerne yder deres ypperste i kulturens navn. Udfordringen er bareden, at verden forandrer sig og at grundvilkårene og betingelser for det at drive en kulturel institution ændrer så megen karakter, at det bliver mere og mere svært at skabe succes baseret på tidligere tiders erfaring og viden. Spillet er ændret og det kræver helt nye midler kunne koble den kulturelle udfoldelsestrang med forretningsmæssig fornuft.

Hvis danske kulturinstitutioner fremadrettet skal være succesfulde og omtale der vedrører dårlig økonomi og faldende besøgtal skal bytte plads med gode historier om såvel kulturel som forretningsmæssig succes, er det på tide at kulturinstitutionerne tager handsken op og kommer ind i kampen for at vinde innovationen – sammen med alle andre i det danske samfund.

Reklamer
Posted in: Inspiration