Kaos – når omvejen er den hurtigste

Posted on 14/02/2011

0


Ledelse af strategiske innovationsprojekter

Lad os se sandheden i øjnene! Med en tung finanskrise hængende over og en grå tåge foran os vil vi unægteligt fokusere på effektivitet, produktivitet og udbytte – som de forsvarsmekanismer vi nu en gang kender og er trygge ved.

Hvis nu bare verden var lineær og forudsigelig kunne vi lede et hav af projekter med kendte mål og ressourcer til succes.

Men verden er nu en gang fyldt med kompleksitet, forandring og asynkrone bevægelser, som gør det svært at køre lige ud af landevejen i en omkostningseffektiv maskine. Vi kommer nok ikke udenom at foretage ressourcekrævende svinkeærinder i form af strategisk udvikling, innovative projekter og kreative processer.

Spørgsmålet er så, om vi egentligt i bund og grund er klædt ordentligt på til denne søgen af det ukendte, som indeholder det væsentlige paradoks, at vi skal arbejde målrettet samtidig med, at vi hele tiden er i vildrede?

Vi har i mange år kunne sætte vores lid til projektlederne, som med kendte ressourcer kunne drive projekter til fastsatte mål, men hvad gør vi, når vi pludseligt skal operere i det ukendte felt, hvor:

 • Målene ikke er givet på forhånd
 • Rammerne afhænger af de resultater vi skaber undervejs
 • Gruppesammensætningen kræver en højere grad af diversitet
 • Fiasko er en indbygget, uundgåelig og værdifuld mulighed
 • Vi gang på gang skal sælge projektet og dets eksistensberettigelse ind

Svaret er enkelt: Vi må ty til en helt ny type af projektledere, som er i stand til at lægge vejen samtidig med at hun kører på den. Det vil sige, at hun ud over at mestre den traditionelle projektledelsesdisciplin skal besidde:

 1. Indsigt i markedet og forståelse af forretningen
 2. Evne til at skabe organisatorisk integration og sammenhæng
 3. Holistisk syn og samarbejdskompetence
 4. Lederegenskaber i forhold til at kunne håndtere og forhandle med mange typer af interessenter
 5. Kapacitet til at kunne indtage og operere i mange forskellige typer af roller
 6. Forståelse og brug af læringsprocesser
 7. Lyst til lede og udvikle kompetencer, organisation og kultur i et kompleks og dynamisk felt

Findes hun?

Reklamer
Posted in: Inspiration