Medarbejderinnovation: Idéerne er tættere på end du tror!

Posted on 15/01/2011

0


Innovation er i dag ikke en luksus, men en nødvendighed. Hovedparten af virksomheders gode ideer kommer i dag fra medarbejderne, og potentialet er langt større, hvis man strukturer ideskabelsesarbejdet. Changepilots innovations- og ideation-ekspert, John F. Lassen, giver her nogle svar på grundlæggende spørgsmål om medarbejderdrevet innovation.

Hvorfor er det så vigtigt at få medarbejdernes ideer frem?
Det er helt unikt for medarbejdere, at de ligger inde med masser af viden om virksomheden, produkter, kunder og marked. Desværre kommer denne viden ofte ikke til orde, fordi den ikke bliver aktiveret.
Medarbejderne kender virksomhedens produkter, men de kender også kundernes oplevelser med produkterne, de sidder med sammensat viden. Medarbejderne har et helt særligt kendskab fra deres dagligdag, og de har allerede ideer og får flere løbende.
I den grad man forstår at rammesætte virksomhedens strategiske udfordringer og aktivere den tavse viden, så har medarbejderne noget meget væsentligt at bidrage med i idégenerering og -udvikling.
Erfaringer fra de største internationale virksomheder viser at medarbejderes idéer tegner sig for omkring halvdelen af de succesfulde innovationer. Derfor er det værd at have fokus på medarbejderdreven innovation, for her er et område med høj innovations-kvalitet samt et – for mange virksomheder – stort uudnyttet potentiale.

Hvordan inddrager virksomheder bedst medarbejderne i innovations-arbejdet?
Ledelsens opgave er at synliggøre opgaven, sætte rammen og skabe incitament. Ledelsen skal tydeliggøre virksomhedens strategi og de udfordringer, som innovationsindsatsen herefter skal løse. Rammer hæmmer ikke innovation. Tværtimod viser al erfaring at begrænsninger, succeskriterier og tidspres bare giver flere og bedre idéer.
Incitament opstår når medarbejdere populært sagt både KAN, VIL og MÅ.

  1. KAN: Når de har værktøjer til at tænke kreativt. De skal vide, hvordan man er kreativ, udfordrer sig selv, stiller de rigtige spørgsmål og de skal have fx fysiske værktøjer og modeller.
  2. VIL: Medarbejderne skal motiveres med eksempelvis anerkendelse og belønning. Ledelsen skal skabe status omkring det at være kreativ. Det vigtige er ikke nødvendigvis at belønningen er høj, men en synlig anerkendelse af folks kreativitet skaber legitimitet og lyst – også hos kollegerne.
  3. MÅ: Netop legitimitet er væsentlig. Såvel kulturen, de fysiske rammer og den enkelte medarbejders tidsramme og økonomiske ressourcer skal tillade aktiv deltagelse i innovation. Medarbejdere har en meget fin fornemmelse for om virksomheden vil bakke dem op udover blot at stille de nødvendige ressourcer til rådighed.

Hvad får en virksomhed ud af at bruge tid på ideer?
Et struktureret, målrettet og professionelt arbejde med idéskabelse og innovation bygger naturligt på risikovillighed. For de villige er der til gengæld i langt de fleste tilfælde tale om et positivt afkast.
Dansk forskning viser, at private virksomheder kan optimere deres indtjening med gennemsnitligt 20 % og opnå besparelser på omkring 10 % som følge af vellykket innovation. I offentlige virksomheder kan der opnås besparelser på hele 20-50 %.

Derudover kan man på medarbejdersiden høste et stærkt forbedret arbejdsklima igennem det engagement og ejerskab innovationsprocesser skaber. Den proaktive kultur trænes derudover i forbindelse med at deltage i at skabe sin egen fremtid frem for at halse efter konkurrenter og marked.

Hvor begynder man så?
Ledergruppen må spørge sig selv: Har vi en innovations-intention? Vil vi sende de nødvendige ressourcer efter at udvikle nye produkter, markeder, oplevelser, arbejdsgange osv.? Melder ledelsen enstemmigt ud på disse spørgsmål, vil det forløse en ny energi i den del af organisationen, der skal inddrages som first movers. Her identificeres de nødvendige agenter og ambassadører i organisationen.

Det er omvendt utroligt vigtigt igennem dialog at lytte til frygten hos de medarbejdere, der føler en grundlæggende utryghed ved forandringer. Disse mennesker findes ofte i driften, og skal netop være med til at sikre at kvaliteten af arbejdet opretholdes igennem forandringen.
Det er afgørende, når man går i gang, at man klargør roller og arbejdsgange. Dette indebærer at man udvikler en køreplan for idéen lige fra formulering af udfordringen over ideskabelse, -udvikling og -udvælgelse til konceptualisering og overlevering af den valgte idé til projektorganisationen.

Posted in: Viden